Fon Alımı/Fundraising

Peri Capital, ilgili sektördeki KPI’lara ve metriklere dayalı finansal yapıların oluşturulması ve yatırımcı gruplarının bir araya getirilmesi ile beraber tüm fon alım sürecini yönetmektedir.

  • Detaylı finansal projeksiyonlar ile alınacak fonun hesaplanması
  • İlgili sektördeki yurtiçi ve yurtdışı tüm benzer değerlemelerin hesaplanması ile beraber alınacak yatırım turuna göre şirket değerlemesi ve yatırımcıya verilecek hissedarlık oranının belirlenmesi
  • İlgili sektördeki yurtiçi ve yurtdışı ve potansiyel tüm fonların listelenmesi
  • Due Dilligence bilgilerinin paket halinde hazırlanması
  • Ana yatırımcı tesbiti ile beraber toplam fon alım yapısının oluşturulması
  • Birden fazla yatırımcı içeren ortaklık sözleşmelerinin oluşturulması ve müzakeresi