Şirket Alım, Satım ve Birleşmeleri

Peri Capital, şirket alım, satım ve birleşmelerinde alıcı ve satıcı tarafta müşterilerine işlemin bütün süreçlerinde hizmet sunmaktadır.

  • Stratejik ve finansal yurtiçi, yurtdışı yatırımcı adaylarının belirlenmesi
  • Sektör analizi (büyüklük, büyüme, pazar trendleri, rekabet koşulları...)
  • Adaylarla temas, kısa listelerin yaratılması, ziyaretlerin ve ilk toplantıların organizasyonu
  • Yatırımcılara sunulmak üzere firma hakkında finansal, operasyonel ve yönetimsel bilgileri içeren detaylı bilgi seti (prospektüs) hazırlanması
  • Uluslararası standartlarda firma değerlemesi
  • İşlemin yapısı, ödeme koşulları ve zamanlama konularında danışmanlık
  • Müzakereler ve işlemin stratejisi, yapısı, zamanlaması, borçlanma ve ödeme seçenekleri konularında danışmanlık
  • Due Diligence (verilen bilgilerin kontrolü) sürecinin yönetilmesi
  • İşlemde danışmanlık verecek denetçiler, avukatlar ve çevre danışmanları gibi diğer tarafların tavsiye edilmesi ve seçimi
  • Başarılı bir işlem kapanışının gerçekleşmesi için ön protokol, hissedarlık ve hisse devir anlaşmaları gibi kilit anlaşmaların hazırlanmasında ve müzakeresinde danışmanlık